5.10. Serve

Mercurial poskytuje vestavěný, úsporný server, který je schopný zprostředkovat jedno spojení pro jeden repozitář. Server neprovádí ověření uživatele ale nabízí vhodnou, ad-hoc metodu pro synchronizaci repozitářů v rámci lokální sítě.

Bližší informaci o publikování repozitářů lze nalézt v článku Publishing Repositories.

5.10.1. Spuštění z TortoiseHg

Web server dialog

Nástroj Serve je prostředníkem pro vestavěný webový server Mercurialu. Jakmile je spuštěn, může se počítač připojit k portu http a procházet vašimi repozitáři, provádět úkony clone, pull, či dokonce push, pokud to konfigurace vašeho serveru dovoluje. Webový server může být spuštěn buď z Verpánku - Repozitář > Web Server nebo z kontextové nabídky Exploreru - TortoiseHg > Webový server.

Tlačítka nástrojové lišty:

Spustit
spustit webový server
Zastavit
zavřít webový server
Nastavit
otevře kartu Server nástroje Settings

Je-li konfigurační dialog spuštěn prostřednictvím tlačítka Configure, je spuštěn pro aktuální repozitář. Navštivte prosím wiki stránky Mercurialu pro podrobný popis různých konfigurací webu.

Nástroj serve v TortoiseHg 2.0 nativně podporuje kolekci lokálních repozitářů. Jednoduše je přetáhnete v dialogovém okně „serve“, nebo je přidáte ručně s použitím editovacích tlačítek. Kolekci repozitářů lze uložit a znovu načíst.

5.10.2. Spuštění z příkazového řádku

thg serve [OPTION]...

start stand-alone webserver

options:

        --webdir-conf  name of the webdir config file

use "thg -v help serve" to show global options