1. Předmluva

1.1. Cílový čtenář

Tato kniha je napsána pro „informovaného“ uživatele, který chce používat Mercurial pro správu svých dat a vyhovuje mu, není-li pro komunikaci s programem omezen pouze na příkazový řádek. TortoiseHg je extenze uživatelského rozhraní Windows.

Nejaktuálnější verzi této dokumentace lze nalézt na webových stránkách TortoiseHg.

1.2. Seznámení s obsahem

V kapitole Úvod se seznámíme s instalací programu a s nastavením jeho jazykové verze.

Kapitola Rychlá cesta pro netrpělivé je stručným návodem na užívání programu.

Hlavní kapitola TortoiseHg prakticky zevrubně popisuje často používané nástroje programu.

Kapitola Nastavení parametrů popisuje konfiguraci TortoiseHg.

Kapitola Použití s jinými systémy VCS popisuje použití TortoiseHg jako klientskou aplikaci pro nemercurialové servery.

Kapitola Frequently Asked Questions obsahuje seznam otázek a odpovědí - nepřeloženo.

Kapitola Debugging popisuje řešení možných problémů.

1.3. TortoiseHg je volně dostupný program!

TortoiseHg je šířen ve shodě s licenčními podmínkami GPLv2. Lze jej instalovat na neomezené množství počítačů a šířit ve shodě s licencí GPLv2.

1.4. Komunita

Developers - Patches, bug reports, development discussions.

Naše Wiki na stránkách Bitbucket je zde .

1.5. Poděkování

Dík všem, kteří do projektu TortoiseHg přispívají. Pro vybudování skutečně použitelné aplikace je potřebný kolektiv vývojářů, překladatelů a uživatelů. Dík patří zejména těm uživatelům, kteří nelenují oznámit chybu nebo se podělit o svůj názor.

Instalátor TortoiseHg pro Windows obsahuje ovladač TortoiseOverlays, převzatý z projektu TortoiseSVN.

Prohlížeč historie v TortoiseHg je založen na aplikaci hgview, kterou vytvořil David Douard s kolektivem s finanční podporou Logilab.

1.6. Konvence použité v textu

V návodu jsou používány následující typografické konvence:

Ctrl-A
Označuje klávesu nebo kombinaci kláves, které mají být stisknuty.
Commit
Označuje popisek, tlačítko či cokoli, co uvidíme v uživatelském rozhraní.
TortoiseHg ‣ About
Označuje výběr položky z menu nebo kombinaci položek z menu, výběr karty nebo GUI popisku. Například pořadí TortoiseHg ‣ Globální nastavení ‣ Commit ‣ Jméno uživatele nám říká abychom něco zadali v textovém poli Jméno uživatele, které se nachází na záložce Commit, jíž vybereme z nabídky TortoiseHg ‣ Globální nastavení.
.hg/hgrc
Označuje jméno adresáře a souboru.
hg log
Označuje příkaz jež má být zadán na příkazové řádce terminálu (např. cmd.exe).
myproxy:8000
Označuje text, který má být zadán do textového pole grafického rozhraní.

Poznámka

Toto je poznámka.

Varování

Důležitá poznámka nebo varování.

1.7. Poznámky překladatele

Program TortoiseHg lze aktivovat buď jako kontextové menu v Průzkumníku Windows nebo jej lze volat příkazem thg <command> z konzoly cmd.exe. U příkazů pro thg se nelze vyhnout anglickým termínům. Rovněž příkazy Mercurialu hg <command> lze zadat pouze v anglickém jazyce.

Z toho vyplývá, že bez znalosti jistého množství anglických slov se při používání TortoiseHg nelze obejít. Proto mnohá slova v manuálu i v lokalizaci nepřekládám.

Slova Workbench překládám jako Verpánek, patch jako oprávka, hunk jako porce, rebase jako přeskupení, graft jako přesazení, collapse jako shluknout, …

Považuji za vhodné vymezit význam slova pracovní adresář. Pracovní adresář je pomyslná složka, která svůj obsah odvozuje z aktuálně nastavené aktuální revize.

Kořenový adresář projeku, který obsahuje složku s názvem .hg neboli repozitář je rovněž dynamický útvar a v tomto textu bude označován jako repozitórium. Pro každou revizi může mít repozitórium jiné složení souborů!

Nutno dodat, že pojem repozitář se často (nepřesně) používá i pro repozitórium.

Termíny changeset a revize jsou prakticky zaměnitelné.

Případné připomínky vítám: tovim@seznam.cz