5.3. Integrace s desktopem GNOME

TortoiseHg umožňuje integraci konzoly s pracovní plochou GNOME prostřednictvím pluginu nautilus-python. Pokud jste instaloval TortoiseHg z instalačního paketu, pak nejspíš máte tuto extenzi již nastavenou. Pokud ne, pročtěte si pokyny na našich stránkách Wiki.

Protože extenze nautilu nemá své vlastní GUI pro správu překryvných ikon a kontextových menu, podporuje povýšení příkazů do nejvyššího menu. Je zapotřebí upravit soubor ~/hgrc a přidat řádky, jako jsou tyto:

[tortoisehg]
promoteditems = commit, log, synch
Nautilus screenshot

GNOME/Nautilus screenshot

Byť většinou užitečné, mohou překryvné ikony způsobit zpomalení výkonu u velkých repozitářů. Tuto funkci lze vyřadit úpravou konfiguračního souboru ~/.hgrc:

[tortoisehg]
overlayicons = false