2. Úvod

2.1. Co je TortoiseHg?

TortoiseHg je sada grafických nástrojů a extenzí uživatelského rozhraní programu Mercurial (CzechMercurial) pro necentralizovanou (neboli distribuovanou) správu verzí.

Ve Windows
se TortoiseHg skládá z grafické aplikace Verpánek (Workbench), z extenze uživatelského rozhranní s překryvnými ikonami a kontextovým menu v Průzkumníku a z programu pro příkazový řádek thg.exe který spouští nástroje TortoiseHg. Binární pakety aplikace TortoiseHg pro Windows obsahují Mercurial i slučovací nástroj a je proto možné je použít bezprostředně po instalaci.
V Linuxu
se TortoiseHg skládá ze skriptu thg pro příkazový řádek a z extenze Nautilusu, která poskytuje překryvné ikony a kontextové menu v průzkumíku souborů. Pro činnost TortoiseHg v Linuxu je potřebná oddělená instalace programu Mercurial. Binární pakety TortoiseHg znají Mercurial jako závislou aplikaci, která je obvykle instalována automaticky.

Poznámka

Ve Window obsahuje TortoiseHg jak thg.exe, tak thgw.exe. programy. Nástroj thgw.exe je zamýšlen pro použití v zástupci na ploše nebo v menu. Nástroj thg.exe je určen pro použití v konzoli a pro volání nápovědy z příkazového řádku. Dávkový soubor thg.cmd, který instalace přidá do proměnné PATH, volá thg.exe.

TortoiseHg je napsán převážně v Pythonu a PyQt (extenze rozhraní Windows je významná výjimka). Skript thg a dialogy TortoiseHg lze použít na jakékoliv platformě, která podporuje PyQt, včetně Mac OS X.

2.2. Instalace TortoiseHg

2.2.1. Ve Windows

TortoiseHg je dodáván se snadno ovladatelným instalačním programem. Aktuální verzi lze nalézt na naši webové stránce. Dvojím poklepem na staženém souboru spustíme instalaci a sledujeme pokyny.

Během aktualizací nás instalátor požádá, abychon zavřeli nebo restartovali všechny aplikace, které si načetly extenze rozhranní TorotiseHg. Pokud aplikace zavřeme, aktualizace nebude požadovat restart počítače. Jsou-li připojeni jiní uživatelé, nebo nelze-li některé aplikace zavřít, bude pro ukončení instalace požadován restart.

Poznámka

Máme-li nainstalovánu starší verzi TortoiseHg, požádá nás instalátor abychom ji odinstalovali.

Varování

Starší instalační programy (<=0.9.3) mají tendenci při odinstalování smazat soubor Mercurial.ini. Je dobré si jej zálohovat před odinstalováním starších verzí TortoiseHg. Tento problém se nevyskytuje u novějších paketů MSI.

Starší instalační programy (před verzí 1.0) byly vytvořeny s InnoSetup. Balíček TortoiseOverlay instalovaly jako separátní aplikaci, takže v ovládacím panelu Přidat/Odebrat programy jsme mohli vidět jak TortoiseHg, tak TortoiseOverlay. (U platforem x64 byly TortoiseOverlay dvakrát, jednou pro procesy x86 a jednou pro procesy x64).

Nové instalátory pro THg obsahují pakety TortoiseOverlay jako „sloučené moduly“, takže se již neobjevují jako separátní aplikace. Mohlo by být bezpečné odinstalovat starší aplikaci TortoiseOverlay nástrojem Přidat/Odebrat programy poté, co odinstalujeme starší TortoiseHg (<= 0.9.3) - pokud nemáme jiné produkty Tortoise (TortoiseCVS nebo TortoiseBZR), které TortoiseOverlay používají.

Poznámka

TortoiseOverlay je „shim“ paket, který umožňuje sdílet překryvné sloty více extenzím rozhraní. To je nezbytné, protože i moderní platformy Windows podporují jenom omezený počet překryvných slotů (11-14). Pakety TortoiseOverlay vytvářejí vývojáři TortoiseSVN.

Bezpečné jsou tyto dvě možnosti:

  1. Ponecháme staré balíčky TortoiseOverlay nainstalovány, neboť ničemu neškodí.
  2. Staré balíčky TortoiseOverlay odinstalujeme a přeinstalujeme všechny své produkty Tortoise.

Pokud se i potom vyskytnou problémy s extenzí rozhraní, doporučujeme znovu spustit instalátor s volbou Repair (Opravit).

2.2.1.1. Jazykové nastavení

Uživatelské rozhraní TorotiseHg bylo přeloženo do mnoha jazyků. Jazykové balíčky nejsou potřebné, neboť všechny přeložené jazyky jsou nainstalované. Preferovaný jazyk lze nastavit v nástroji pro globální konfiguraci (Settings > TortoiseHg > Jazyk aplikace).

Kontextové nabídky rozhraní Windows jsou překládány pomocí registrů Windows. Překlady pro mnohé lokalizace byly nainstalovány do složky C:\Program Files\TortoiseHg\i18n\cmenu. Na vybraném jazyku proveďte dvojpoklep a potvrďte dotazy.

2.2.2. V OS Linux a Mac

Nejposlednější pakety ke stažení pro Linux lze nalézt na našich stránkách.

Pro MacOSX nejsou žádné balíčky k disposici, ale je možné používat thg a všechny dialogy pomocí instalační metody. Podrobnosti viz MacOSX.

Poznámka

Při instalaci TortoiseHg ze zdroje, je nutné nějakým způsobem přidat soubor contrib\mergetools.rc do cesty HGRC. Možný způsob je přidat jej ze souboru ~/.hgrc.