5.5. Vytvoření nového repozitáře

Pro vytvoření nového repozitáře použijeme dialog Init. V kontextové nabídce průzkumníka Windows vybereme TortoiseHg… -> Vytvořit repozitář.

Init dialog

Vytvoření nového repozitáře

Destinace
Určení repozitória v němž bude repozitář vytvořen. Textové pole je implicitně zaplněno názvem aktuálního adresáře, takže jej nemusíme měnit, pokud jsme okno otevřeli ze správného místa. Zadáme-li dosud neexistující název, vytvoří se repozitórium nové i s novým repozitářem.
Vytvořit specifické soubory (.hgignore, …)
Při potvrzené volbě vytvoří TortoiseHg v pracovním adresáři prázdný soubor .hgignore pro seznam ignorovaných souborů. .
Vytvořit repo kompatibilní s Mercurialem <1.7
Při potvrzené volbě vytvoří TortoiseHg starší formát repozitáře. Pokud pro to nemáme vážné důvody (a víme dobře co činíme), pak tuto volbu ignorujeme.

Varování

Je nebezpečné ručně editovat soubory ve složce .hg, neboť může dojít k poškození repozitáře. Výjimkou je konfigurační soubor .hg/hgrc.

5.5.1. Spuštění z příkazového řádku

thg init

Skladba příkazu je:

thg init [DEST]

kde [DEST] je cesta k repozitóriu, v němž má být repozitář vytvořen.