5.12. Seznam ignorovaných souborů

Ignore filter dialog

Seznam ignorovaných souborů .hgignore je uložen v repozitóriu. Tento ručně vytvořený soubor se edituje pomocí dialogového okna, které lze spustit z kontextové nabídky TortoiseHg > Ignorované soubory…. Přepínač Glob umožňuje přepínat mezi glob a regexp vzory.

Tlačítkem Přidat potvrzujeme přidávanou položku seznamu, kterou zapíšeme do textového pole vlevo.

5.12.1. Spuštění z příkazového řádku

thg hgignore [FILE]

aliases: ignore, filter

ignore filter editor

use "thg -v help hgignore" to show global options