5.11. Vypátrat změnu jména

Rename guessing dialog

Dialog pro hledání změněného názvu

Tento dialog se používá pro vyhledání přejmenovaných, přemístěných anebo kopírovaných souborů u nichž k těmto změnám došlo bez vědomí aplikace Mercurial. Dialog lze spustit z kontextové nabídky TortoiseHg (Status souboru, Uhodnout změny názvu) nebo v kartě Commit.

Používá se tento postup:

  • vyberete jeden nebo více neverzovaných souborů
  • na posuvníku nastavíte požadovanou pravděpodobnost hledané shody
  • zrušíte zatržení Vzít v úvahu pouze smazané soubory aby se hledání tykalo i kopií
  • stisknete Nalézt změny jmen
  • sledujete Kandidáti shod a akceptujete dobré shody
  • opakujete tak dlouho, dokud nejsou všem neverzovaným souborům nalezeny shody.

5.11.1. Kandidáti shod

Když v tomto seznamu vyberete shodu, rozdíly mezi vybranými soubory se zobrazí v dolním poli. Volbou Accept Selected Matches projevíte souhlas a změna se zapíše do análů Mercurialu.

5.11.2. Spuštění z příkazového řádku

thg guess

guess previous renames or copies

use "thg -v help guess" to show global options