10. Frequently Asked Questions

Co je TortoiseHg?

Extenze konzoly Windows pro Mercurial podobná extenzím Tortoise pro Subversion a CVS. Obsahuje také aplikaci hgtk, použitelnou na mnoha platformách.

Co je součástí binární instalace TortioseHg pro Windows?

Mercurial, kdiff3, TortoisePlink five bonus extensions: hgfold, hgcr-gui, perfarce, mercurial-keyring. python-svn for hgsubversion and convert extensions, and dulwich for hg-git use. See extension-versions.txt in installer root for more details

Je Mercurial ve Windows kompatibilní s indexovací službou a se skenery virů?

Ne. Stejně jako v TortoiseSVN, doporučujeme v pracovní kopii repozitáře vypnout indexování a vyloučit skenování proti virům.

Jak lze získat překlady kontextového menu Exploreru?

Dostupné překlady jsou při instalaci uloženy ve složce C:\Program Files\TortoiseHg\cmenu_i18n. Poklepem na zvýrazněném souboru thg-cmenu-cs.reg aktivujte dva dotazy, které potvrďte.

Jak provádět sloučení a výběr libovolných revizí?

Pro sloučení a aktualizace je vhodný Verpánek s kontextovou nabídkou vybrané revize.

Proč se nemohu připojit ke serveru SSH (remote: bash: <server name>: command not found)?

TortoisePlink (and basic Plink) will try to use the Host Name configured in Putty under the Default Settings. It adds this host name to its command line parameters, causing the hostname to be specified twice, causing this particular error. Clearing the host name from the Default Settings is a possible workaround.

Jak mohu použít nástroj X jako svůj „visual diff“?

Od verze 1.0, by měl TortoiseHg umět detekovat nejpopulárnější diffové nástroje a nabídnout je k výběru v konfiguračním nástroji Visual Diff Tool.

Jak je TortoiseHg konfigurován?

Konfigurační sestavení získává Torotisehg ze dvou systémů.
  1. Z konfiguačního systému Mercurialu, který má tři úrovně:
  1. pro počítač - \Documents and Settings\admin\Mercurial.ini
  2. pro uživatele - \Document and Settings\user\Mercurial.ini
  3. pro repozitórium - repo-root\.hg\hgrc
  1. Ze složky %APPDATA%\Tortoisehg:
  1. Soubor thg-reporegistry.xml obsahuje Seznam repozitářů Verpánku.
  2. Soubor TortoiseHgQt.ini obsahuje nastavení pro stav aplikace (pozice oken, atp).

Toto jsou některé položky, které jsou uloženy v konfiguračním systému Mercurialu.

[tortoisehg]
vdiff = vdiff
editor = gvim
tabwidth = 4
longsummary = True
graphlimit = 500
authorcolor = True
authorcolor.steve = blue

Kde hledají extenze TortoiseHg externí moduly Pythonu ve Windows?

TortoiseHg obsahuje úplnou distribuci Pythonu sbalenou do souborů DLL. Moduly standardní knihovny jsou v souboru library.zip složky C:\Program Files\TortoiseHg.

Pokusíte-li se použít extenzi, která importuje nestandardní modul Pythonu, zjistíte, že se extenze nenačte, protože nemůže modul najít. Například extenze ReviewBoard importuje modul simplejson, který není součástí standardní distribuce Pythonu.

Aby vám extenze chodila, musíte přidat několik řádků na začátek souboru ~.py a to před řádek, který importuje cizí modul:

import sys
sys.path.append(r'C:\path\to\module')

Nepomůže to u modulů, distribuovaných jako soubory ~.egg; doplněná cesta musí obsahovat soubory modulu ~.py nebo ~.pyc.

Máte-li více extenzí a/nebo hooků, sdílejících tentýž paket (package) Pythonu, můžete vytvořit extenzi, která explicitně modifikuje sys.path pro všechny ostatní. Jednoduše uveďte extenzi tak aby byla načtena jako první (abecedně). Nějak takto:

[extensions]
00setSysPath = C:\path\to\setsyspath.py