5.6. Klonování repozitáře

Pro klonování repozitáře musíme spustit dialog „clone“. V kontextové nabídce průzkumníka Windows vybereme TortoiseHg -> Klonovat… nebo zadáme thg clone.

Clone dialog

Dialogové okno Klonovat

Zdroj
Cesta k repozitáři (nebo URL), který má být klonován. Pro výběr lokálního adresáře použijeme tlačítko Vyhledat….
Destinace
Cesta k cílovému adresáři, v němž bude vytvořena složka se stejným názvem jako zdrojový repozitář.

Pod rozšířenou nabídkou expandéru Možnosti nalezneme:

Klonovat k revizi
Můžeme omezit rozsah klonování až po zadanou revizi. Nebudou importovány ani tagy, vytvořené po této revizi.
Neaktualizovat nový pracovní adresář
Je-li zatrženo, bude nový pracovní adresář prázdný až na složku .hg. Tato volba je užitečná při vytváření centrálního nebo záložního repozitáře, kde se bude provádět pouze push a pull.
Použít protokol pull ke kopírování metadat
Nachází-li se zdroj i destinace ve stejném souborovém systému, snaží se Mercurial použít pevné odkazy (hardlinks). Některé souborové systémy, jako např. ASF, používají pevné odkazy nesprávně ale nehlásí chybu. Tuto volbu použijeme, chceme-li se vyhnout pevným odkazům .
Použít nekomprimovaný přenos
Pro použití nekomprimovaného transferu (rychlé v LAN).
Zahrnout frontu oprávek
Pro klonování repozitáře oprávek MQ spolu s hlavním repozitářem.
Použít proxy server
Pro použití proxy serveru, nastaveného v TortoiseHg… > Globální nastavení > Proxy. Volba je použitelná jen je-li proxy server nastaven.
Vzdálený příkaz
Nutno určit příkaz Mercurialu, který má být spuštěn na vzdálené straně.

5.6.1. Spuštění z příkazového řádku

thg clone

alias: cl

Skladba příkazu je

thg clone [SOURCE] [DEST]

kde [SOURCE] a [DEST] jsou cesty ke zdrojovému repozitáři a k cílové složce nového repozitáře.