5.13. Archivace

Při tvorbě archivu repozitáře lze vybírat z řady formátů. Jsou to obvyklé komprimované formáty ale je také možné vytvořit složku nekomprimovaných souborů v jiném místě než v pracovním adresáři (jako klon ale bez složky .hg). Takové archivy mohou být užitečné například při tvorbě sestav (builds - podobně jako při ‚svn export‘). Archivy s vybraným obsahem mohou být také užitečné při posílání změn externím osobám bez přístupu k repozitáři

5.13.1. Spuštění z Verpánku

V kontextovém menu vybraného changesetu ve Verpánku volíte Export > Archive….

Archive dialog

Dialogové okno pro archiv repozitáře

Revize
Zadání revize, kterou chcete archivovat nebo exportovat.
Pouze soubory upravené či vytvořené v této revizi
Omezíte si počet souborů v archivu.
Zabočit do subrepozitářů
Umožňuje přístup do subrepozitářů.
Destinace
Jméno souboru nebo složky, kde bude archiv vytvořen. Jméno se skládá z názvu aktuálního repozitáře s připojeným číslem vybrané revize, případně s příponou vybraného formátu archivního souboru.
Typy archivů
Zde můžete zvolit typ vytvářeného archivu od prosté složky se soubory až k řadě standardních archivních typů.
Příkaz Hg
Toto pole zobrazuje příkaz, který bude proveden.
Vždy zobrazit výstup
Pro zobrazení záznamového panelu s výsledky prováděného příkazu.

Archivovat repozitář znamená vytvořit archivní soubor nebo podadresář s obsahem vybrané revize.

5.13.2. Spuštění z příkazového řádku

thg archive

Úplná skladba je

thg archive -r [REV] -t [TYPE] [DEST]

kde [REV] je archivovaná revize, [TYPE] je typ vytvářeného archivu, a [DEST] je název souboru nebo složky, která se má vytvořit.

Podrobněji viz hg.1.html#archive, nebo zadejte hg help archive z příkazového řádku systémové konzoly nebo v panelu Output Log ve Verpánku.